Stichting Filmalot

Bruisend centrum voor Filmmaken in Zeeland

Filmalot

Over ons
 
 
 
 
Stichting Filmalot stelt zich ten doel de ontwikkeling van filmtalent en een levendige filmscene in heel Zeeland. Stichting Filmalot stimuleert zo op structurele en praktische wijze de audiovisuele professie en het filmklimaat in Zeeland.

Stichting Filmalot timmert vanaf 2000 aan de weg. Sinds 2009 maakt zij deel uit van het meerjarenbeleid van Provincie Zeeland. Samen met onze 800+ relaties geven we impulsen aan de kwaliteit van het filmmaken in Zeeland.

BESTUUR

Anja de Groene, voorzitter
Wilma Boonstra, secretaris
Mary Remijnse, pr/communicatie
Leo van Belzen, penningmeester

 

 

VISIE EN MISSIE

Wij zien dat film en filmmaken een vlucht neemt. De ontwikkeling in technologie maakt het mogelijk dat steeds meer mensen het medium film kunnen hanteren en gebruiken. Wij vinden dat ondanks alle nieuwe mogelijkheden de zeggingskracht van film niet noemenswaardig toeneemt. Daarnaast heeft Zeeland wel een goede voedingsbodem voor filmmaken: goede faciliteiten; goede bereidwilligheid bij bevolking, bedrijven, instanties en overheden; goede locaties en - last but not least - goede mensen. Unieke omstandigheden om filmmaken in Zeeland als lichtend voorbeeld op de kaart te zetten. Wij willen daarom een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een bruisende filmmaakcultuur in Zeeland. In de eerste plaats door de ontwikkeling van talent, voor en achter de camera. Daarnaast door de ontwikkeling van programma’s en producties. En ten slotte door het bieden van producten, diensten en experiences of het helpen ontstaan ervan in groter verband.

POSITIONERING

Filmalot heeft als positionering ‘de verbinder’ Voor pre-professionele filmmakers  is Filmalot de verbinding tussen enerzijds het verkennersniveau, via Kunstbende en andere kennismakingsprojecten, en anderzijds filmacademies in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is zij de verbindende schakel tussen filmtalent voor en achter de camera en filmproducties in Zeeland. Ook is Filmalot de verbinder tussen de pre-professionele en de professionele filmwereld.

SAMEN

Stichting Filmalot streeft naar samenwerking met diverse partijen uit het culturele en economische veld. Onder andere: Cinecity, Film by the Sea, Kunstbende, HZ Cult, CTV, Jeugd Theaterschool Zeeland, Festival Onderstroom, Omroep Zeeland en UCR. De samenwerking betreft PR, wederzijdse dienstverlening, klankborden en projecten. Daarnaast is het een samenkomst van professionals uit de filmwereld en van facilitaire organisaties en bedrijven in Zeeland. In die zin is er al sprake van een publiek-private samenwerking, wat resulteert in een begroting die voor 50% uit niet-publieke middelen bestaat.

VOOR IEDEREEN

Naast onze primaire doelgroep - de jongeren - zien we in toenemende mate dat ook een groep ontstaan die op latere leeftijd grote interesse heeft zich te ontwikkelen in het filmvak. Daarnaast zien we een terugtrekkende beweging voor wat betreft filmeducatie in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Het is een uitdaging om een vorm te vinden om ook de jongste generaties kennis te laten maken met filmmaken.

BEOOGDE EFFECTEN

  • Een levendige filmscene die ook buiten de provinciegrenzen opvalt
  • Verhoging kwaliteit van leven en participatiegraad in Zeeland en behouden talent
  • Leveren bijdrage aan versteviging creatieve sector in Zeeland
  • Het laten ontstaan van opvallende filmische producties
  • Bevordering sociale innovatie in Zeeland
  • Leveren bijdrage aan ‘kies techniek’
  • Zeeuwse filmprofessionals de kans geven kennis en kunde over te dragen
  • Zeeuwse organisaties kans bieden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen
  • Levering bijdrage aan promotie van Zeeland