Stichting Filmalot

Bruisend centrum voor Filmmaken in Zeeland
Filmalot wordt ondersteund door en werkt samen met:

Filmnetwerk

Sinds 2000 stimuleert Stichting Filmalot op structurele en praktische wijze de audiovisuele kunst en het filmklimaat in Zeeland. Zowel voor fictie als voor non-fictie, alsook voor TV en web. Wij ontwikkelen van onderaf en van bovenaf. Dus aan de ene kant kennismaking, talentontwikkeling, competentie-ontwikkeling en begeleiding naar verdere opleiding. En aan de andere kant ondersteuning aan en uitvoering van opvallende, professionele filmproducties en programma's. Ons doel is om daarbij zoveel mogelijk professionals, semi-profs, gevorderen en starters met elkaar in contact te brengen, zodat zowel verdere persoonlijke groei alsook de algemene ontwikkeling van het Zeeuwse filmveld als geheel wordt gestimuleerd.

AGENDA

20 juli 2020 | uiterste inzenddatum van je film bij Film by the Sea

4 september 2020 | premieres 'Slag om de Schelde'